Tidningen MEDDELANDEN

 

 

MEDDELANDEN 2/2019

 

 

MEDDELANDEN 3/2018

MEDDELANDEN 2/2018

MEDDELANDEN 1/2018

 

MEDDELANDEN NR 1/2017

MEDDELANDEN NR 2/2017

MEDDELANDEN NR 3/2017

 

 

Svenska Klubbens tidning MEDDELANDEN grundad 1961 utkommer med tre nummer per år; två på våren och ett på hösten

Upplaga: 800, distribueras till klubbens alla medlemmar
Annonspris: 1/1 s. à 425 euro, ½ s. à 290 euro.
Storlek A5 (210 höjd x 148 bredd mm), fyrfärg

Redaktör: Henrik Degerman
Kontaktperson för annonsörer: Carl-Johan Hindsberg (050-5557070, carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi)
Bidrag: minne@kolumbus.fi

Tryckfärdigt annonsmaterial sänds till: Rabbe Sandelin (rabbe@sandelinmedia.com)

 

 

 

 

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880