Resor 2018

   

Nordiskt klubbmöte i Oslo

Nordiskt Klubbmöte i Oslo torsdagen den 6 och fredagen den 7 september. Klubbmötet arrangeras i år av Norske Selskab i Oslo. Tilläggsinformation under våren.

Programmet finns i sin helhet på medlemssidan / verksamhetsberättelse och stadgar

Slottsbal i Reval

Slottsbal avec lördagen den 29 september i Estland
Estland 100 år firas i samband med Revalska slottsbalen på kejsarinnan Katarina den storas slott, en årlig bal som ordnas av Svenska föreningen i Reval. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via facebook ”Revalska slottsbalen”. Högtidsklädsel.


Höstresa till Moldavien och Transnistrien

Höstresa till Moldavien och till Bender i Transnistrien. Avresa fredagen den 5 oktober. Retur tisdagen den 9 oktober. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och under klubbaftonen den 23 maj.

 

Programmet finns i sin helhet på medlemssidan / verksamhetsberättelse och stadgar

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter