Klubbafton

16 November 2016 kl. 18.00–22.00
Generalmajor Kim Jäämeri från Försvarsmakten talar under rubriken "Försvarsmakten i Finlands försvar".

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880