Flugans vänner sammankommer till lunch

20 Januari 2017 kl. 12.00–15.00
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 18 januari.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880