Flugans vänner sammankommer till lunch

17 Februari 2017 kl. 12.00–15.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Klubbroder Marcus Borgström talar under rubriken "Räcker den inhemska maten till i Finland". Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 15 februari.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880