Klubbafton

05 April 2017 kl. 18.00–22.00
Direktor Sixten Ekstrand, Kyrkans central för det svenska arbetet vid kyrkostyrelsen i Helsingfors talar under rubriken ”Luther – kontroversiell förnyare med många strängar på sin lyra”.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880