Besök i Kvarteret Victoria på Busholmen

17 Maj 2017, 17:00 - 22:00

Verkställande direktör Rasmus Ritamäki, FAB Kvarteret Victoria berättar om projektet. Efter introduktionen klubbmiddag på lokal restaurang. Förhandsanmälan senast den 10 maj till klubbhövdingen.


Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter