Klubbafton

11 April 2018 kl. 18.00–22.00
Avtäckning av ordförande Henry Wiklunds porträtt. Förhandsanmälan senast den 4 april till klubbhövdingen.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880