Klubbafton

11 April 2018, 18:00 - 22:00
Avtäckning av ordförande Henry Wiklunds porträtt. Förhandsanmälan senast den 4 april till klubbhövdingen.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880