Påskalamm och äggtoddy

17 April 2019 kl. 18.00–22.00

Påskalamm och äggtoddy, pris 46 €

Förhandsanmälan senast den 10 april till klubbhövdingen


Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880