Nordiskt Klubbmöte i Åbo

05 September 2019 kl. 10.00–06 September 2019, 23.00
Klubbmötet arrangeras i år av Svenska Klubben i Åbo. Tilläggsinformation under våren.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880