Klubbafton med CEO Carl-Gustaf Rotkirch

23 Oktober 2019 kl. 18.00–22.00
CEO Carl-Gustaf Rotkirch från Helsinki Shipyard Oy talar under rubriken ”Ny start för Helsingforsvarvet - igen!”.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880