Klubbafton med ambassadör René Nyberg

14 Oktober 2020 kl. 18.00–22.00
Ambassadör René Nyberg talar under rubriken ”Om Ryssland”. Förhandsanmälan senast den 7 oktober till klubbhövdingen.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880