Svenska Klubben i Helsingfors

Mauritzgatan 6
00170 Helsingfors

 

 
 

Restaurangen är öppen enligt beställning, tel 09-6128 6350 www.svenskaklubben-helsinki.fi

e-post: myyntipalvelu@royalravintolat.com

Klubbvåningen i tredje våningen omfattar Matsalen, Läsesalen och Klubbkansliet.

 

 

Styrelse och funktionärer

 

Fr.v. Patrik Lerche, Jockum Andersin, Henrik Degerman, Peter Edgren, Henrik Hultin, Henry Wiklund, Henrik Litonius, Magnus von Knorring, Henrik Creutz, Veikko Kantola och Rabbe Sittnikow

 

Styrelse

Kammarrådet Henry Wiklund, ordförande
Ekon.lic. Henrik Hultin, viceordförande
Ekon.mag. Wilhelm von Nandelstadh
Regeringsrådet Veikko Kantola
Ekon.mag. Magnus von Knorring 
Ekon.mag. Patrik Lerche
Advokat Rabbe Sittnikow


Funktionärer

Sekreterare Henrik Litonius (050-4108573, henrik.litonius@gmail.com)
Ekonom Marc Hinnenberg (040-5157710)
Klubbhövding Henrik Hultin (040-7300348, henrik.hultin@synocus.com)
Biträdande klubbhövding Henrik Creutz (040-5147475)
Disponent Jockum Andersin (040-5001056)
Intendent Veikko Kantola (tel 040-7798823)
Biträdande intendent Peter Edgren
Mikael Westerback, klubbprylar (050-5366999, mikael.westerback@gmail.com)

 

Årsavgiften 2017 är 120 euro. Inskrivningsavgiften 2017 är 160 euro.

Anmälan om adressändring görs till patrik.lerche@tresmeder.fi

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter