Klubbens ordföranden genom tiderna, 1880-

Under mer än 135 år har Klubben styrts av närmare tjugo olika ordföranden. Allt sedan den första av dessa, professor Axel Olof Freundethal grundade klubben har var och en ordförande satt sin egen prägel på Klubbens verksamhet och medlemmarnas trivsel och format Klubben till vad den är idag. Klubben vill även i fortsättningen värna om traditioner, men samtidigt vill man leva i tiden med att vara aktuell och informativ samt erbjuda en trivsam miljö till samvaro för alla medlemmar och medlemmar i vänklubbar.

 

Axel Olof Freudenthal (1880-1887)

Axel Olof Freudenthal, inne­havaren av professuren i svenska språket och litteraturen vid universitetet i Helsingfors, grundade Svenska Klubben 1880 tillsammans med några av sina närmaste vänner. Herrarna var äldre medlemmar av Nyländska studentavdelningen, vars mångåriga kurator Freudenthal varit. Axel Olof Freudenthal blev Klubbens första ordförande.


 

Elias Öhman (1888-1890)

Under borgmästare Elias Öhmans korta tid som ordförande infördes elektriskt ljus i klubblokalen, som vid denna tid låg vid Alexandersgatan 12. Medlemstalet fortsatte att växa.


 

Arvid Nyberg (1891-1920)

Justitierådman och lantdagsman Arvid Nyberg var en populär ordförande med ett glatt och soligt lynne, han var även sällskaplig med sångar talang. Nybergs ordförandeskap omfattade totalt tre decennier. Under denna tid utvecklades Klubben från att ha varit ett litet kotteri till en sammanslutning av betydande mått.

 


 

Axel Palmgren (1920-1924)

Under vicehäradshövding Axel Palmgrens tid fördelades ansvaret för Klubbens ledning mellan ordföranden och styrelsens övriga medlemmar. Palmgren avgick som ordförande då hans arbete som minister för handel och industri upptog för stor del av hans tid.

 


 

Arvid Hultin (1925-1926)

Doktor Arvid Hultin reviderade tillsammans med styrelsen Klubbens stadgar, vilket frånsett några smärre ändringar som gjorts i början av 1920-talet, inte hade reviderats sedan Klubben grundades. Hultin sammanställde Svenska Klubbens första historik som utkom till Klubbens femtioårs jubiléet 1930.


 

 

Axel Palmgren (1927-1931)

Vicehäradshövding Axel Palmgren fungerade som minister i två regeringar under 1920 och 1930 -talet. På våren 1931 blev Palmgren åter minister och avstod då än en gång från Klubbens ordförandeskap.


 

Richard Bengelsdorff (1932-1942)

Under med.dr Richard Bengelsdorffs tid flyttade Klubben till sitt nuvarande klubbhus vid Mauritzgatan 6. Bengelsdorff var en glad optimist med många vänner. Han fortsatte som aktiv klubbmedlem även efter sitt ordförandeskap enda till sin död 1950.


 

Björn Armfelt (1943-1944)

Bankdirektör greve Björn Armfelt ledde Klubben med energi och intresse under de bistra krigsåren som pga. allehanda irritationsmoment gjorde klubbverksamheten mycket begränsad.


 

John Stenström (1945-1946)

Justiterådet vid Högsta domstolen John B. Stenström fungerade som ordförande i Klubben endast två år. Klubblivet kände av livsmedelsreglementeringen vilket medförde att klubbaftnarna var mindre frekventerade än tidigare.


 

Eirik Hornborg (1947-1948)

En kulturell uppryckning av klubblivet skedde under historikern och författaren, rektor, fil.dr h.c. Eirik Hornborgs tid. Man började anknyta aktuella föredrag av kända personer, såväl inhemska som utländska till klubbaftnarna. En tradition som fortfarnade gäller inom Klubben.


 

Kuno Fredrik Nyman (1949-1956)

Under chefdirektör för Helsingfors Sparbank Kuno Fr. Nymans första period som Klubbens ordförande besöktes Klubben av många intressanta föredragshållare, bl.a. envoyé Christian Günther från Sverige. Han hade fungerat som Sveriges utrikesminister under krigsåren och han höll ett föredrag på Klubben under rubriken ”Sveriges politik under vinterkriget”.


 

Ragnar Timgren (1957-1958)

Tandläkare Ragnar Timgren valdes till ordförande då Kuno Fr. Nyman pga. sjukdom inte kunde handha ordförandeskapet.


 

 

Kuno Fredrik Nyman (1959-1964)

Chefdirektör Kuno Fr. Nyman återvaldes till ordförande 1959. År 1964 var den rikssvenska journalisten Vera Sjöcroona den första dam som höll ett föredrag på Klubben.


 

Hans Dittmar (1965-1967)

Vicehäradshövding Hans Dittmars ordförandeskap varade endast något över två år, då han plötsligt avled i juni 1967. Hans Dittmar var en ivrig seglare som vunnit brons i de olympiska spelen i Paris 1924.


 

Folke Koroleff (1968-1988)

Havsforskaren, professor Folke Koroleff var en långvarig och omtyckt ordförande som alltid var iklädd en stilig fluga. Bjälklaget grundades för att samla in pengar för en hiss och för att rusta upp klubbvåningen i huset. Bjälklaget är fortfarande aktivt med många nya medlemmar med intresse av att stöda klubbhuset i olika projekt.


 

Ernst-Gustaf Finnilä (1989-1995)

Då VD fil.mag. Ernst-Gustaf Finnilä var ordförande rekryterdes aktivt nya klubbmedlemmar till Klubben. Medlemsantalet har bibehållits på en stabil nivå under många decennier. Samarbetet med Sällskapet Muntra Musikanter utvecklades och förstärktes. Det aktiva samarbetet fortgår än idag bl.a. i samband med den traditionella Lucialunchen då MM med sång hälsar årets Lucia med följe välkomna till Klubben.


 

Carl Erik Estlander (1996-2003)

Under VD kommerserådet Carl Erik Estlanders tid fyllde klubbhuset 100 år och genomgick en omfattande renovering. Huset firades även med en bejublad resa till Skottland. De årligen återkommande klubbresorna fick sin nuvarande form och många intressanta historiska och kulturella platser i Europa har besökts under åren.


 

Magnus Ståhlberg (2004-2012)

Vicehäradshövding Magnus Ståhlberg inledde sitt ordförandeskap i januari 2004. År 2005 firade Klubben sitt 125 års jubileum med många olika evenemang under året.

Efter en lyckad och framgångsrik tid som ordförande blev Ståhlberg en av initiativtagarna till lunchklubben  ”Flugans vänner”, som sammankommer till lunch en gång per månad. Fredagsluncherna med program som är öppna för alla medlemmar i fluga har blivit populära och är ett fint tillägg till de ordinära onsdagsklubbkvällarna. Magnus Ståhlberg utsågs till Klubbens hedersmedlem på våren 2016.


 

Henry Wiklund (2013-2020)

Klubbens förra ordförande kammarrådet, tidigare VD för Svenska litteratursällskapet i Finland Henry Wiklund anslöt sig till Klubben redan vid unga år i början av 70-talet. Innan sitt ordförandeskap var han aktiv och tongivande styrelsemedlem och  vice ordförande i flere decennier som jobbat både för klubbmedlemmars och klubbhusets bästa. Efter ordförandeskapet fortsatte Henry Wiklund som Bjälkmästare inom Klubbens Bjälklag och som ansvarig för Flugans vänners månadsluncher.


 

Henrik Hultin (2021-)

Klubbens nuvarande ordförande ekon.lic. Henrik Hultin anslöt sig till Klubben i början av 1980-talet och 1996 blev han styrelsemedlem. Han fungerade först ett par år som biträdande klubbhövding innan han inledde sin långa period som klubbhövding ansvarig för Klubbens program och populära resor. Under Henry Wiklunds ordförandeskap fungerade Henrik Hultin som vice ordförande.