Ordförande har ordet

Välkommen att skärskåda en sammanslutning med de djupaste rötter i det svensktalande Helsingfors.

Svenska Klubben i Helsingfors är

 • traditionsbärande med förebild i det engelska herrklubbväsendet importerat till vår stad redan 1814 av Borgerliga Klubben verksam till 1848. Svenska Klubbens i Helsingfors föregångare Konversationsklubben arbetade mellan åren 1846 och 1888. År 1880 stiftades Svenska Klubben i Helsingfors med professor Axel Olof Freudenthal som tillskyndare och första ordförande. Det var samma år som han lämnade kuratelet vid Nyländska avdelningen och sålunda tillkom en sammanslutning där ”vänner av vårt svenska modersmål” ”ostörda av främmande blickar och lyssnande öron, kunde fritt diskutera frågor, som lågo dem på hjärtat”. Freudenthal är ju känd som portalgestalt i den svenska samlingsrörelsen i en omgivning som skulle präglas av en allt starkare rysk överhöghet och finsk aktivism. Under 1880-talet bildades sedan bland annat Svenska folkskolans vänner och Svenska litteratursällskapet i Finland, i det sistnämnda blev Svenska Klubben i Helsingfors stiftande medlem och Freudenthal vice ordförande. Fortsättningsvis erbjuder Klubben en svensk miljö i huvudstaden med möjlighet till fördjupat meningsutbyte.
   

 • aktuell med dagens regelbundna programverksamhet. Merparten av klubbaftnarna varje onsdag innehåller föredrag av högklassiga och intressanta gäster jämte diskussion inför middagen. Ämnesområdena täcker allt från internationella frågor, vetenskap, politik och ekonomi till kultur, media, försvar och svenska frågor.
   

 • informativ där egna upplevelser spelar en stor roll. De årliga kulturresorna utomlands uppvisar en räcka resmål där informativa besök på ambassader kompletteras med mindre vardagliga upplevelser på orter som Baku, Lützen, Poltava, Krakow, Hohenlockstedt, Minsk, Normandie, Gorni Dubnik och många fler även i Baltikum, Irland, Skottland, samtliga nordiska länder. Årligen görs också en kulturresa i hemlandet.
   

 • trivsam i form av umgänge över generationsgränser, måltider även med Mårten gås, blinier, sparris, vilt, nejonögon, surströmming, kräftor, korvar. Och sedan Klubbens snaps – Janssonsk snaps! Vi äter månadsluncher och höjdpunkten Lucialunch inför julhelgen. Sju klubbar från Stockholm, Göteborg, Oslo, Åbo och Helsingfors samlas årligen till Nordiskt möte i ett levande nätverk.
   

 • part i medborgarsamhället och drivs helt med frivilliga krafter. Ett femtiotal evenemang arrangeras årligen för en medlemskår om närmare 700 herrar. Restaurangen i klubbhuset drivs av restaurangbolaget Theron Group. Medlemmarna äger tillträde till ett halvt dussin vänklubbar utomlands och ett något större antal i Finland. 

Svenska Klubben i Helsingfors välkomnar likasinnade herrar att ansöka om medlemskap. Ansökan sker på en särskild blankett och förutsätter förord av två medlemmar i Klubben. Kontakta vid behov klubbhövdingen.