Kom ihåg förhandsanmälan till klubbhövdingen

Aktuell information om programmen finns här på Klubbens hemsida och på Facebook. Följ även med annonseringen i HBL.

Program

Klubbafton hålls varje onsdag klockan 18.00. Måltiderna börjar ca klockan 19.00. Klubbafton med program hålls i regel varje onsdag; härom meddelas genom annons i Hufvudstadsbladet förgående måndag. Flugans vänner sammanträder tredje fredagen varje månad.

Vid klubbafton utan program börjar måltiden klockan 18.00.

Middagen består av smörgårdsbord med förrätt, varmrätt och kaffe/te.

 

Klubbens höstresa går denna gång till Köpenhamn 5-8.10.2023

Preliminärt program för resan

Onsdag
27.9
18:00

Klubbafton med rättspsykolog Julia Korkman

Docent i rättspsykologi Julia Korkman, Åbo Akademi talar under rubriken ”Minnets makt – och vanmakt”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Lördag
30.9
18:00

Slottsbal avec i Reval

Slottsbal avec i kejsarinnan Katarina I slott i Reval. Arrangör Svenska Klubben i Reval
Onsdag
4.10
18:00

Klubbafton

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Torsdag
5.10
12:00

Höstresa till Köpenhamn

Höstresa till Köpenhamn – se separat program. Endast förhandsanmälda.
Onsdag
11.10
18:00

Viltafton

Viltmästare specialplanerare Christoffer Wallgren, Finlands viltcentral talar under rubriken ”Nytt vilt i Finland – vildsvin och annat”. Förhandsanmälan senast den 4 oktober till Klubbhövdingen.
Onsdag
18.10
18:00

Klubbafton

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Fredag
20.10
13:00

Flugans vänner sammankommer till lunch

Folktingssekreterare Christina Gestrin talar under rubriken ”Strategiska riktlinjer för att stärka svenska språket i det tvåspråkiga Finland”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 18 oktober.
Onsdag
25.10
18:00

Klubbafton med ambassadör Stefan Lindström

Ambassadör för digitalisering och ny teknologi Stefan Lindström, Utrikesministeriet talar under rubriken ”Teknologi och geopolitik”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
1.11
16:15

Besök i Ortodoxa Huskyrkan med klubbafton

Besök i Ortodoxa Huskyrkan på Elisabetsgatan 29 A klockan 16.15. Efter introduktionen möjlighet att delta i aftongudstjänsten klockan 17. Middag på Klubben klockan 18. Förhandsanmälan senast den 25 oktober.
Fredag
3.11
13:00

Jackettlunch

Jackettlunch med professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet som talar under rubriken ”Historikernas Mauno Koivisto - något om forskningsläget”. Förhandsanmälan senast den 25 oktober till Klubbhövdingen.