Ändring i programmet

Restaurangen har öppet med begränsningar gällande öppenhållningstider och servering. Vänligen observera följande förändringar i programmet:

Klubbens program veckorna 20 och 21

Onsdag 19.5 kl. 18.00 klubbafton utan program. Besöket på Olympiastadion flyttat till hösten.

Fredag 21.5 kl. 12.00 fluglunch med partisekreterare, klubbroder Fredrik Guseff, SFP.

Onsdag 26.5 kl. 16.30 Kommunalvalsdebatt, Debatten inleds klockan 18.00

Torsdag 27.5 kl. 9.30 Utfärd till Söderlångvik och Åbo. Start med buss från Mannerheims ryttarstaty. Besök på Söderlångvik, middag på Svenska Klubben i Åbo. Tillbaka i Helsingfors vid midnatt.

 

Kom ihåg förhandsanmälan till klubbhövdingen

-> Pga epidemiläget kan programupplägg ändras. Aktuell information om programmen finns här på Klubbens hemsida och på Facebook. Följ även med annonseringen i HBL.

Program

Klubbafton hålls varje onsdag klockan 18.00. Måltiderna börjar ca klockan 19.00. Klubbafton med program hålls i regel varje onsdag; härom meddelas genom annons i Hufvudstadsbladet förgående måndag. Flugans vänner sammanträder tredje fredagen varje månad.

Vid klubbafton utan program börjar måltiden klockan 18.00.

Middagen består av smörgårdsbord med förrätt, varmrätt och kaffe/te.

Onsdag
19.5
18:00

Klubbafton utan program.

Klubbafton utan program. Besöket på Olympiastadion flyttat till hösten. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Fredag
21.5
12:00

Flugans vänner sammankommer till lunch

Partisekreterare, klubbroder Fredrik Guseff, SFP talar under rubriken ”Riksparti, språkparti, regeringsparti – hur fungerar det?”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast 19.5.
Onsdag
26.5
16:30

Klubbafton med kommunalvalsdebatt

Kommunalvalsdebatt, Debatten inleds klockan 18.00. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Torsdag
27.5
09:30

Utfärd till Söderlångvik och Åbo

Start med buss från Mannerheims ryttarstaty kl. 9.30. Besök på Söderlångvik med lunch. Resan fortsätter till Svenska Klubben i Åbo med klubbmiddag. Tillbaka i Helsingfors vid midnatt. Föhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
2.6
18:00

Klubbafton

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
9.6
18:00

Traditionell säsongavslutning med samovar

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
18.8
18:00

Säsongstart på Klubben med surpris

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
25.8
18:00

Kräftskiva på Brändö Seglare (BS)

Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) kl. 18.30. Transport från klubbhuset kl. 18.00. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.
Onsdag
1.9
18:00

Klubbafton med Nina Kopola, Business Finland

Generaldirektör Nina Kopola från Business Finland talar under rubriken ”Business Finland i en föränderlig värld”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.