Kom ihåg förhandsanmälan till klubbhövdingen

Pga epidemiläget kan programupplägg ändras. Aktuell information om programmen finns här på Klubbens hemsida och på Facebook. Följ även med annonseringen i HBL.

Program

Nordiskt möte i Helsingfors 7-10.9.2022

Nordiskt möte 2020 arrangeras i Helsingfors inkommande höst. Svenska Klubben i Helsingfors och Helsingfors Börsklubb står som arrangörer och värdar.

                                                                            - - -

Klubbafton hålls varje onsdag klockan 18.00. Måltiderna börjar ca klockan 19.00. Klubbafton med program hålls i regel varje onsdag; härom meddelas genom annons i Hufvudstadsbladet förgående måndag. Flugans vänner sammanträder tredje fredagen varje månad.

Vid klubbafton utan program börjar måltiden klockan 18.00.

Middagen består av smörgårdsbord med förrätt, varmrätt och kaffe/te.

Onsdag
24.8
18:30

Traditionell kräftskiva på BS

Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) kl.18.30. Transport från klubbhuset kl.18.00. Förhandsanmälan till klubbhövdingen. Anmälan skall bekräftas genom betalning av 90€ till Klubbens konto senast den 17 augusti.
Onsdag
7.9
18:00

Nordiskt möte i Helsingfors 7-10.9.2022

Nordiskt möte mellan de åtta nordiska klubbarna. Mötet arrangeras av Svenska Klubben i Helsingfors och Helsingfors Börsklubb. Festmiddagen fredagen den 8 september ordnas på Svenska Klubben. Tilläggsinformation på våren.
Lördag
24.9
18:00

Slottsbal avec Reval, Estland

Revalska slottsbalen på kejsarinnans Katarina I slott är en traditionell bal som ordnas av Svenska Klubben i Reval. Högtidsdräkt med ordnar. Tilläggsinformation via klubbhövdingen.