Kom ihåg förhandsanmälan till klubbhövdingen

Aktuell information om programmen finns här på Klubbens hemsida och på Facebook. Följ även med annonseringen i HBL.

Program

Klubbafton hålls varje onsdag klockan 18.00. Måltiderna börjar ca klockan 19.00. Klubbafton med program hålls i regel varje onsdag; härom meddelas genom annons i Hufvudstadsbladet förgående måndag. Flugans vänner sammanträder tredje fredagen varje månad.

Vid klubbafton utan program börjar måltiden klockan 18.00.

Middagen består av smörgårdsbord med förrätt, varmrätt och kaffe/te.

Utlandsresor

Nordiskt möte i Göteborg tisdagen den 3 till torsdagen den 5 september

Nordiskt möte mellan de åtta nordiska klubbarna. Mötet arrangeras av Royal Bachelors` Club. Tilläggsinformation senare under våren

Höstresa till Wien och Bratislava

Avresa torsdagen den 26 september med retur söndagen den 29 september. 

Programbladet och reseinformation här.

Slottsbal avec lördagen den 5 oktober i Estland

Svenska Klubben i Reval 100 år. Revalska slottsbalen på kejsarinnan Katarina I slott. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via Facebook ”Revalska slottsbalen”. Högtidsdräkt med ordnar.

 

Onsdag
24.4
16:00

Utställningen ”Herrgården vid Kungsvägen” på KAMU

Utställningen ”Herrgården vid Kungsvägen” på KAMU Esbo stadsmuseum, (Flitarvägen 5) och besök med middag på Esbogård. Busstransport avgår klockan 16.00 från Mannerheimstatyn / Kiasma. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
8.5
18:00

Klubbafton

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen
Onsdag
15.5
18:00

Klubbafton med Professor Åsa von Schoultz, HU

Professor Åsa von Schoultz från Helsingfors universitet talar under rubriken ”Både EU-val och ordförandeval? - det bubblar inom SFP”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen. Svenska Klubben i Åbo besöker oss
Fredag
17.5
13:00

Flugans vänner sammankommer till lunch kl.13.00

Ledamoten i Helsingfors stadsstyrelse, klubbroder Marcus Rantala talar under rubriken ”Helsingfors investeringsplaner – en bättre stad till vilket pris?” Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 15 maj
Onsdag
22.5
18:00

Stor sparrisafton

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
29.5
18:00

Klubbafton

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
5.6
12:00

Utfärd till Lottamuséet i Tusby och Marskens stuga

Dagen inleds med sopplunch på Klubben klockan 12.00. Avfärd till Tusby klockan 13.15. Besök på Lottamuséet i Tusby. Resan fortsätter till Marskens stuga där det blir guidad tur och middag. Tillbaka i Helsingfors ca klockan 22.00.
Onsdag
12.6
18:00

Traditionell säsongavslutning med samovar

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
21.8
18:00

Säsongstart på Klubben med surpris

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
28.8
18:30

Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30

Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30. Transport från klubbhuset klockan 18.00. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.