Instruktioner gällande bekämpning av coronapandemin

För Svenska Klubben i Helsingfors verksamhet gäller regelverket för restauranger. Klubben följer myndigheternas påbud gällande bekämpningen av coronapandemin och samarbetar kontinuerligt med restauratören Theron Group kring dessa frågor.

Kom ihåg:

· Obligatorisk förhandsanmälan till alla tillställningar.

· Notera en god handhygien.

· Skaka inte hand.

· Håll lämpligt säkerhetsavstånd till andra klubbmedlemmar och till personalen.

· Undvik att köa och mingla.

· Om man känner sig sjuk skall man inte i besöka Klubben.

· Om man rest skall man följa de myndighetsinstruktioner som gäller karantän vid resandet.

· Om man önskar kan man använda egen medhavd ansiktsmask på Klubben.

Restaurangen följer restriktionerna gällande begränsat antal sittplatser i olika utrymmen och avstånd mellan sittplatserna. Bordsservering gäller på alla klubbtillställningar.

Enligt nu gällande instruktioner avslutas serveringen i restaurangen klockan 22.00 och Klubben stänger senast klockan 23.00.

Vaccinationerna pågår. Vi uppmuntrar våra medlemmar att låta vaccinera sig så fort det är möjligt.

Klubbens uppdrag är att erbjuda sina medlemmar verksamhet även under utmanande tider. Vi följer med hur situationen utvecklas och vi är alla alerta.

Helsingfors, februari 2021

Styrelsen

 

Program

 

Klubbafton hålls varje onsdag klockan 18.00. Måltiderna börjar ca klockan 19.00. Klubbafton med program hålls i regel varje onsdag; härom meddelas genom annons i Hufvudstadsbladet förgående måndag. Flugans vänner sammanträder tredje fredagen varje månad.

Vid klubbafton utan program börjar måltiden klockan 18.00.

Middagen består av smörgårdsbord med förrätt, varmrätt och kaffe/te.

 

Onsdag
10.3
18:00

Årsmöte

Förhandsanmälan till klubbhövdingen.
Onsdag
17.3
18:00

Klubbafton med portföljförvaltare Marcus Björkstén

Portföljförvaltare Marcus Björkstén, Fondbolaget Fondita Ab talar under rubriken ”Hållbar utveckling som placering”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.
Fredag
19.3
12:00

Flugans vänner sammankommer till lunch

Partisekreterare, klubbroder Fredrik Guseff, SFP talar under rubriken talar underrubriken ”Riksparti, språkparti, regeringsparti – hur fungerar det?”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 17 mars
Onsdag
21.4
18:00

Klubbafton med ambassadör Tom Dodd

Mr Tom Dodd, Her Majesty’s Ambassador to the Republic of Finland “The future relations between the UK, EU and Finland”. Förhandsanmälan till klubbhövdningen.
Onsdag
28.4
18:00

Klubbafton med Nina Kopola, Business Finland

Generaldirektör Nina Kopola från Business Finland talar under rubriken ”Business Finland i en föränderlig värld”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880