Klubbafton med Nina Kopola, Business Finland

27 Januari 2021 kl. 18.00–22.00
Generaldirektör Nina Kopola från Business Finland talar under rubriken ”Business Finland i en föränderlig värld”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.Anmäl dig

Skriv siffran 9 med bokstäver:

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880