Kom ihåg förhandsanmälan till klubbhövdingen

Aktuell information om programmen finns här på Klubbens hemsida och på Facebook. Följ även med annonseringen i HBL.

Program

Klubbafton hålls varje onsdag klockan 18.00. Måltiderna börjar ca klockan 19.00. Klubbafton med program hålls i regel varje onsdag; härom meddelas genom annons i Hufvudstadsbladet förgående måndag. Flugans vänner sammanträder tredje fredagen varje månad.

Vid klubbafton utan program börjar måltiden klockan 18.00.

Middagen består av smörgårdsbord med förrätt, varmrätt och kaffe/te.

 

Klubben besöker Paris och Strasbourg 7 – 11.5.2023 - RESAN FULLSATT MED 30 ANMÄLDA.

Den planerade resan till Paris och Strasbourg våren 2020 inhiberades en knapp månad innan avfärden på grund av pandemin. Nu tre år senare blir resan äntligen av - programmet är en kopia av den planerade resan 2020.

Onsdag
29.3
18:00

Årsmöte med middag

Anmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
5.4
18:00

Påskalamm och äggtoddy

Påskalamm och äggtoddy, pris 49 €. Anmälan till Klubbhövdingen senast den 29 mars.
Onsdag
12.4
18:00

Klubbafton med Professor Peter Lund

Professor Peter Lund från Aalto-universitetet talar under rubriken ”Energifrågan”. Anmälan till klubbhövdingen.
Onsdag
19.4
18:00

Klubbafton med VD Sören Lillkung

Klubbafton med VD Sören Lillkung från Svenska kulturfonden talar under rubriken ”Kulturfonden anno 2023”. Anmälan till Klubbhövdingen.
Fredag
21.4
13:00

Flugans vänner sammankommer till lunch

Flugans vänner sammankommer till lunch. Professor Gustav Björkstrand talar under rubriken ”Samhällsinsatser som kulturminister, rektor för Åbo Akademi, biskop i Borgå stift”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 19 april.
Onsdag
26.4
16:00

Klubbafton

Klubbafton. Anmälan till Klubbhövdingen.
Torsdag
27.4
13:00

Besök till Åboklubben

Sopplunch på Klubben klockan 13.00. Avfärd till Åbo kl.14.00 och tillbaka till Helsingfors ca kl.23.00. Anmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
3.5
18:00

Klubbafton med Hanna Smith, OSSE

Klubbafton med Senior Strategic Advisor Hanna Smith från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Hon talar under rubriken "Vad har vi lärt oss om den europeiska säkerheten?” Anmälan till Klubbhövdingen.
Söndag
7.5
00:00

Klubben besöker Paris och Strasbourg

Klubben besöker Paris och Strasbourg 7 – 11.5.2023 - RESAN FULLSATT MED 30 ANMÄLDA.
Onsdag
10.5
18:00

Klubbafton

Klubbafton. Anmälan till Klubbhövdingen.