Kom ihåg förhandsanmälan till klubbhövdingen

Aktuell information om programmen finns här på Klubbens hemsida och på Facebook. Följ även med annonseringen i HBL.

Program

Klubbafton hålls varje onsdag klockan 18.00. Måltiderna börjar ca klockan 19.00. Klubbafton med program hålls i regel varje onsdag; härom meddelas genom annons i Hufvudstadsbladet förgående måndag. Flugans vänner sammanträder tredje fredagen varje månad.

Vid klubbafton utan program börjar måltiden klockan 18.00.

Middagen består av smörgårdsbord med förrätt, varmrätt och kaffe/te.

Utlandsresor

Nordiskt möte i Göteborg tisdagen den 3 till torsdagen den 5 september

Nordiskt möte mellan de åtta nordiska klubbarna. Mötet arrangeras av Royal Bachelors´Club.

Anmälan till de olika evenemangen sker genom att fylla i anmälningsblanketten och returnera den till inom juli månad per post: Svenska Klubben i Helsingfors, Mauritzgatan 6, 00170 HELSINGFORS.

Märk ”Anmälan till NM” eller genom att kontakta ordföranden/klubbhövdingen per e-post, mobil.

Anmälningsblankett

Program Nordiskt Möte Göteborg 2024

Höstresa till Wien och Bratislava

Avresa torsdagen den 26 september med retur söndagen den 29 september. 

Programbladet och reseinformation här.

Slottsbal avec lördagen den 5 oktober i Estland

Svenska Klubben i Reval 100 år. Revalska slottsbalen på kejsarinnan Katarina I slott. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via Facebook ”Revalska slottsbalen”. Högtidsdräkt med ordnar.

 

Onsdag
21.8
18:00

Säsongstart på Klubben med surpris

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.
Onsdag
28.8
18:30

Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30

Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30. Transport från klubbhuset klockan 18.00. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.
Tisdag
3.9
00:00

Nordiskt möte i Göteborg 3-5 september 2024

Nordiskt möte i Göteborg tisdagen den 3 till torsdagen den 5 september. Mötet arrangeras av Royal Bachelors` Club. Tilläggsinformation senare under våren
Torsdag
26.9
00:00

Höstresa till Wien och Bratislava

Avresa torsdagen den 26 september med retur söndagen den 29 september. Tilläggsinformation senare under våren.
Lördag
5.10
00:00

Slottsbal avec lördagen den 5 oktober i Estland

Svenska Klubben i Reval 100 år. Revalska slottsbalen på kejsarinnan Katarina I slott.
Lördag
14.12
13:00

Traditionell Lucialunch

Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.