Klubbafton med professor Peter Johansson

18.01.2023 kl. 18.00 – 22.00
Professorn i astrofysik Peter Johansson, Helsingfors universitet talar under rubriken ”Uppkomsten av de första galaxerna – nya resultat från James Webb-teleskopet”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.