Flugans vänner sammankommer till lunch kl.13.00

20.01.2023 kl. 13.00 – 15.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 13.00. DI, klubbroder Jukka Karhunen talar under rubriken ”Klimatkris -> Råvarukris -> Politisk kris”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 18 januari.