Spexorden Svarta Katten inom Sällskapet MM

04.03.2023 kl. 18.00 – 23.00

Spexorden Svarta Katten inom Sällskapet MM förevisar sitt traditionella, högaktuella och spirituella spex. ”De tre musketöserna, eller kemi i pandemi”. Spexupplevelsen börjar med en middag på Svenska Klubben och efter avnjuten middag beger man sig till grannen MM:s musiksal där man kan fasa sig över spexgestalternas obehindrade framfart.

Priset är 69 € / person, i vilket ingår middag (exkl. drycker) + spexbiljett

Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 27 februari

Anmälan skall bekräftas genom inbetalning till Klubbens konto: Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 27 februari