Klubbafton med Advokat Anton Lagerstedt, Advokatby

22.03.2023 kl. 18.00 – 22.00
Advokat Anton Lagerstedt från Advokatbyrå WHL talar under rubriken ”Familje- och kvarlåtenskapsrätt; testamenten, gåvor och arvsskiften”. Anmälan till Klubbhövdingen.