Påskalamm och äggtoddy

05.04.2023 kl. 18.00 – 22.00
Påskalamm och äggtoddy, pris 49 €. Anmälan till Klubbhövdingen senast den 29 mars.