Klubbafton med Professor Peter Lund

12.04.2023 kl. 18.00 – 22.00
Professor Peter Lund från Aalto-universitetet talar under rubriken ”Energifrågan”. Anmälan till klubbhövdingen.