Besök till Åboklubben

27.04.2023 kl. 13.00 – 23.00

Sopplunch på Klubben klockan 13.00.

Avfärd till Åbo klockan 14.00

Besök på arkeologiska muséet Aboa Vetus

Middag på Svenska Klubben i Åbo

Tillbaka i Helsingfors ca 23.00

Förhandsanmälan senast den 19 april till Klubbhövdingen.