Flugans vänner sammankommer till lunch kl.12.00

15.09.2023 kl. 12.00 – 15.00
Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 13 september