Slottsbal avec i Reval

30.09.2023 kl. 18.00 – 23.00

Se: https://www.facebook.com/revalskaslottsbalen/ och http://revalball.com/

Anmälan via e-post: revalskaslottsbalen@gmail.com