Jackettlunch

03.11.2023 kl. 13.00 – 16.00

Jackettlunch kl.13.00 med professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet. Han talar under rubriken ”Historikernas Mauno Koivisto - något om forskningsläget”. Medlemmar från Helsingfors Börsklubb, Svenska Klubben i Reval, Jalövään, Tampereen Sakettiklubi samt Sastamala Jackettklubb inbjudna

Pris 41 €

Förhandsanmälan senast den 25 oktober till Klubbhövdingen-