Klubbafton med KAM Kaj Nyberg, Patria Aviation

15.11.2023 kl. 18.00 – 22.00
Key Account Director Kaj Nyberg från Patria Aviation Oy talar under rubriken “Vad gör Patria egentligen?”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.