Klubbafton med ambassadör Hagit Ben-Yaakov, Israel

22.11.2023 kl. 18.00 – 22.00
Förhandsanmälan senast den 15 november till klubbhövdingen.