Besök på Hotel Maria & Klubbafton

31.01.2024 kl. 17.30 – 22.00
Vi bekantar oss med vår nya granne Hotel Maria. Träff vid hotellets ingång Mariegatan 23 kl.17.30. Middag på Klubben kl. 19.00. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.