Flugans vänner sammankommer till lunch kl.13.00

16.02.2024 kl. 13.00 – 15.00
Verkställande direktör, klubbroder Carl Pettersson från ELO talar under rubriken ”Vårt pensionssystem under lupp”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 14 februari.