Klubbafton med direktör Axel Hagelstam

03.04.2024 kl. 18.00 – 22.00
Direktör Axel Hagelstam från Försörjningsberedskapscentralen. Förandsanmälan till Klubbhövdingen.