Klubbafton med chefredaktör Kalle Silfverberg, HBL

10.04.2024 kl. 18.00 – 22.00
Chefredaktör Kalle Silfverberg från Hufvudstadsbaldet talar under rubriken ”Husis fyller 160 - det som skrevs år 1864 gäller fortfarande”. Förhandsanmälan till Klubbhövdingen.