Utfärd till Lottamuséet i Tusby och Marskens stuga

05.06.2024 kl. 12.00 – 22.00

Pris 120 € (betalning i bussen). I priset ingår bussresan, museibesök, guidning, middag exklusive drycker. Förhandsanmälan senast den 29 maj till Klubbhövdingen.