Klubbafton

15 Mars 2017 kl. 18.00–22.00
VD Rolf Jansson från VR talar under rubriken ”Med räls mot framtiden”.