Klubben besöker Åbo

16 Mars 2017 kl. 12.30–23.59

Avfärd från Kiasma klockan 12.30.

Innan besöket på vänklubben i Åbo bekantar vi oss med verksamheten på skeppsvarvet Meyer Turku Oy tillsammans med ekonomidirektör Tuomas Nyberg.

Ceremoniellt small talk och middag på Svenska Klubben i Åbo med föredrag av arkitekterna Frank och Ted Schauman

”Stadsplanering – från vision till verklighet”.

Retur till Helsingfors vid midnatt.

Förhandsanmälan senast den 8 mars till klubbhövdingen.