Flugans vänner sammankommer till lunch

17 Mars 2017 kl. 12.00–14.30

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Klubbens ordförande Henry Wiklund talar under rubriken

“Fondkapitalet växer  - Nokia och Svenska litteratursällskapets historia”. Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 15 mars.