Besök i Kvarteret Victoria på Busholmen

17 Maj 2017 kl. 17.00–22.00

Verkställande direktör Rasmus Ritamäki, FAB Kvarteret Victoria berättar om projektet. Efter introduktionen klubbmiddag på lokal restaurang. Förhandsanmälan senast den 10 maj till klubbhövdingen.