Flugans vänner sammankommer till lunch

19 Januari 2018 kl. 12.00–14.00

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Klubbroder Kari Nars talar under rubriken "Mauno, optimistisk pessimist"

Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 17 januari.