Klubbafton

07 Februari 2018 kl. 18.00–22.00
Landschef Anders Gardberg och kampanjchef Magnus Skogberg, SAAB talar under rubriken "Gripen - Finlands nästa jaktplan?".