Klubbafton

07 Mars 2018 kl. 18.00–22.00
Chef för offentlig diplomati Petra Theman från Utrikesministeriet talar under rubriken ”Betydelsen av Finlandsbilden”.