Flugans vänner till sammankommer till lunch

16 Mars 2018 kl. 12.00–14.00
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 14 mars.