Förbundsordförande Ole Norrback, SPF

20.02.2019 kl. 18.00 – 22.00
Förbundsordförande Ole Norrback, Svenska pensionärsförbundet: ”Äldre och klokare”