Förbundsordförande Ole Norrback, SPF

20 Februari 2019 kl. 18.00–22.00
Förbundsordförande Ole Norrback, Svenska pensionärsförbundet: ”Äldre och klokare”