Spexorden Svarta Katten inom Sällskapet MM

02 Mars 2019 kl. 18.00–22.00

Spexorden Svarta Katten inom Sällskapet MM förevisar spexet

”Bonden Paavo eller Högt bland Kemijärvis moar”

Klubbmedlemmar med damer samlas först till middag

i klubbhusets spegelsal kl. 18.00

Priset är 63 € / person, i vilket ingår middag (exkl. drycker) + spexbiljett

Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 8 februari

Anmälan skall bekräftas genom inbetalning till Klubbens konto

Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 22 februari