Flugans vänner sammankommer till lunch

26.04.2019 kl. 12.00 – 14.00

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00

Klubbroder Jukka Karhunen talar under rubriken "Atombombens anatomi"   

Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 24 april