Slottsbal avec i Estland

14.09.2019 kl. 16.00 – 23.00

Revalska slottsbalen på kejsarinnan Katarina I slott, en årlig bal som ordnas av Svenska klubben i Reval. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via facebook ”Revalska slottsbalen”. Högtidsklädsel.