Surströmmingsafton

18.09.2019 kl. 18.00 – 22.00
Surströmmingsafton under ledning av Strömmingsakademien med inledande trubadur. Förhandsanmälan senast den 11 september till klubbhövdingen.