Bjälklagets kroppåskanna

02.12.2019 kl. 18.00 – 22.00
Anmälan till bjälkskrivaren Patrik Lerche, 0400 418 879, patrik.lerche@tresmeder.fi senast torsdagen den 28 november